KIT Tropen museum

“Dit project zorgt er voor dat weesmeisjes schoon drink water hebben. Bij uw evenement serveren wij EcoTapwater. Hoe mooi is het dat je iets goeds doet voor het milieu door simpel weg water te drinken?”